Postoperativ sygepleje

Sårpleje, genoptræning i eget hjem, rehabilitering & postoperativ pleje

POSTOPERATIV SYGEPLEJE

Man behøver ikke at være syg for at have et behov for Privat Sygepleje. Hjælp til at få hverdagen til at fungerer, samvær ved måltidet,  genoptræning efter indlæggelse, hjælp til bevægelse og at komme lidt udenfor. Sygeplejersker fra PrivateNurse hjælper dig med det hele. Ingen opgave er for lille. Vi Yder omsorg og professionel sygepleje i eller udenfor dit hjem. I hele Danmark og I/udenfor Europa.

SÅRPLEJE

Vi besøger dig samme dag du kommer hjem fra hospitalet. Herefter besøger vi dig i det omfang du har behovet. PrivateNurse hjælper dig med at fjerne sting/clips/agraffer, så du sparer en tidskrævende tur til hospital eller egen læge.

PrivateNurse renser, vasker, plejer og og skifter forbinding. Vi hjælper dig med råd og vejledning omkring mobilisering og smertebehandling. Har du brug for, at vi er hos dig i de første døgn, så du ikke er alene, er dette også en mulighed.

GENOPTRÆNING I EGET HJEM

Mange nyopererede patienter er ofte i tvivl om, hvad de må, når de kommer hjem. Og det kan skabe usikkerhed at være alene.

PrivateNurse hjælper dig med bad og alm. hygiejne. Råd og vejledning omkring mad og evt. madlavning. Vi støtter dig i den genoptræningsplan du har med fra udskrivelsen, eller vi udarbejder en i tæt samarbejde med fysioterapeut og læge. Du har desuden altid mulighed for at komme i kontakt med en din private sygeplejerske fra PrivateNurse pr. telefon, de timer du er alene.

REHABILITERING & POSTOPERATIV PLEJE

Efter en længere sygdomsforløb og eller operation  hjælper JS Private Nurses dig der måske har nedsat funktionsevne til at komme tilbage til et selvstændigt liv og en meningsfuld hverdag. Vi baserer vores rehabiliterende og tidsbegrænsede indsats på hele din livssituation. Sammen med dig planlægger vi hvordan vi bedst muligt får dig derhen hvor du gerne vil være. Vi igangsætter træning med fysioterapeut i eget hjem, daglig pleje, hjælp til indkøb, madlavning og andre praktiske opgaver. Vi sørger for, at etablerer kontakt til og evt hjælp fra kommunalt regi, eller vi er hos dig 24 timer i døgnet. 

Vil du tale med os?

Ring eller skriv til os, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe.

15 + 13 =