Palliation & Terminal Sygepleje

Sygepleje ved livets afslutning

HVAD ER PALLIATION OG TERMINAL SYGEPLEJE?

Palliation er et udtryk, der ofte benyttes, når man taler om alvorligt syge patienter. Ordet palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring til mennesker, der er ramt af en livstruende sygdom. Når man får beskeden, at der ikke kan gives mere behandling, eller man er uhelbredeligt syg spørger mange sig selv: Hvad nu? Selv om det ikke er muligt at få behandling for sin grundsygdom, kan man få behandling, der kontrollerer og letter symptomerne. Det er det, man kalder for lindrende eller palliativ behandling. De symptomer man lindrer, kan være både af fysisk karakter (fx kvalme, træthed, smerte), psykisk karakter (fx angst, depression), social karakter (boligforhold, børnepasning, pension) og af åndelig/ eksistentiel karakter (fx skyld, tvivl). I princippet kan man i dag, hvor man er blevet så kompetent til at palliere og lindre, være i palliativ behandling i flere uger, måneder eller nogle gange år.

Manglende hospicepladser

På grund af manglende hospicepladser, får rigtig mange patienter afslag på en sådan. Der skal derfor sættes ind med palliativ pleje i dit hjem på de to niveauer: – Et basalt niveau, hvor det især er din praktiserende læge og den kommunale hjemmepleje samt etv din private sygeplejerske, der deltager i den palliative pleje og behandling.
– Et specialiseret niveau, hvor det især er hospice, palliative afdelinger og udgående palliative teams, der deltager i den palliative pleje og behandling. Også her kan vi, som et privat tilbud, supplerer med den hjælp, som det offentlige og kommunale ikke kan tilbyde. Fx at der er en sygeplejerske hos dig om natten, til at forebygge gennembrudssmerter, gener, hjælp med personlig hygiejne og trygheden ved, at du ikke på noget tidspunkt er alene. Langt de fleste kan få den hjælp, de behøver, fra det basale niveau, men nogle vil opleve så komplekse problemer, at de har brug for en mere specialiseret indsats pga. fysiske og psykiske udfordringer.

Når du bliver terminal

Når man er alvorligt syg eller døende, og det ikke længere er aktuelt at give livsforlængende behandling, er man terminal patient. Det kan være svært at forstå, hvornår man er terminalpatient, hvis man samtidig modtager palliativ pleje. Når man, som patient, har en begrænset levetid og er i den terminale fase, kan din læge udstede en terminalerklæring til dig. Terminalerklæringen giver adgang til en række ydelser, bl.a. gratis medicin og mulighed for plejeorlov til pårørende. Din private sygeplejerske hjælper dig med at fremskaffe disse erklæringer. Tanker som fylder i denne periode, kan være overvejelser om, hvor man ønsker at afslutte livet. Mange har et ønske om at dø i eget hjem, andre er mere trygge ved tanken om at dø på et plejehjem, sygehus eller på hospice. Sammen med ens nærmeste og/ eller personalet kan man overveje, hvilke muligheder der er, og hvad man selv ønsker.

Palliation – fokus på livskvalitet

At have fokus på den palliative indsats tidligt i sygdomsforløbet, er meget vigtigt, idet der kan frigives kræfter, så der bliver plads til at fokusere på det, der virkelig er betydningsfuldt for dig og dine. I en svær livssituation, som det er for mange, at ens død er nært forestående, oplever jeg at mange patienter, til trods for situationen, formår at få det bedste ud af den tid, de har tilbage, enten alene eller sammen med deres kære. Det handler ofte om, at gøre opmærksom på de behov man har. Dette kan være svært, da man som patient ofte er meget træt, og ikke har energi og kræfter. Her kan din private sygeplejerske hjælpe med at få styr på dine sidste ønsker, formulere breve, forlænge dine tanker. Og hun kan være der for dine kære. Formålet med den palliative/terminale pleje er, at være der din sidste tid – For dig som patient, men også for dine pårørende.

Palliativ og terminalpleje i eget hjem

PrivateNurse forestår palliativ og terminalpleje i eget hjem, i tæt samarbejde med de omsorgspersoner, der allerede har været indenover dit forløb. Vi overtager også gerne et allerede eksisterende forløb, og eller finder relevante sundhedspersoner, som kan hjælpe og passe på dig. Vi vejleder og bistår ved indhentning af diverse erklæringer, dialog med forsikringsselskaber, præst, bedemand etc.

Tæt samarbejde

Vi har et tæt samarbejde med dygtige fysioterapeuter, psykologer, smertelæger og finder frem til de ressourcepersoner du evt vil få brug for på din sidste rejse. Med PrivateNurse får du din egen private sygeplejerske omkring dig, hvor og når du har brug for hende.

PrivateNurse samarbejder med Dansk Sundhedsforsikring omkring Terminal pleje, hvorfor de dækker dele af udgiften i forbindelse med din brug af PrivateNurse specialiserede palliationssygeplejersker.

Kontakt os for en helt uforpligtende samtale. Vi kommer gerne hjem til dig så vi kan finde en løsning der passer dig og dine aller bedst.

Vil du tale med os?

Ring eller skriv til os, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe.

10 + 9 =