Har du brug for privat pleje?

– til dig selv eller en af dine kære?

PRIVAT SYGEPLEJE

De fleste mennesker vil på et tidspunkt i deres liv få behov for pleje og omsorg – til sig selv eller til en af vores kære.  I perioder vil den hjælp vi kan få fra det offentlige og kommunale være nok. I Andre perioder ikke. Her kan JS Private Nurses træde til med hjælp fra fagligt dygtige, erfarne og dedikerede sygeplejersker. JS Private Nurses kan hjælpe dig og dine igennem sygdom og andre sundhedsmæssige udfordringer. Fx som støtte og torvholder, med pleje og omsorg før, under og efter indlæggelse. Ved genoptræningsforløb og ved forløb, hvor du eller din ønsker at være i eget hjem den sidste tid. Ved behandlings og rekreationsforløb i ind – og udland. Til at aflægge tryghedsbesøg, væske- og ernæringstoptimering i eget hjem, ja med stort set alt hvad du og dine har brug for. Fra få timer til flere. JS Private Nurses private sygeplejersker kommer til dig, hvor og når du har brug for det.

I dit hjem

 • Støtte og omsorg i eget hjem
 • Hjælp til og aflastning af pårørende
 • Ved akut opstået sygdom
 • Rehabilitering, rekreation, genoptræning
 • Sårpleje
 • Terminal pleje
 • Personlig pleje
 • Kost- og væskeoptimering
 • Psykisk omsorg og pleje
 • Tryghedsbesøg
 • Sundhedsfaglig torvholder og koordinator

 

 

Udenfor dit hjem

 • Være dit “talerør” ved indlæggelse
 • Bringe, ledsage og repræsentere klienten ifm. hospitalsophold, lægekonsultationer, samtaler, undersøgelse, behandling mv.
 • Daglige besøg af klient på hospital eller andet behandlingssted. For så vidt muligt bl.a. at hjælpe til med fx bad, toiletbesøg, personlig pleje, ernæring, sengetøj, gåture mv.
 • Tryg udskrivelse fra hospital eller andet behandlingssted, herunder fx gøre klientens hjem klar, hente, sørge for medicin, hjælpe på plads i hjemmet osv.
 • Ledsagelse og evt. kørsel i hverdagen ved behov udenfor hjemmet, fx i forbindelse med træning, frisør, indkøb, sociale og kulturelle aktiviteter, gåture mv.
 • Rejseaktivitet med klienten og evt. pårørende i og udenfor DK (efter særlig aftale)
 • Pleje i forbindelse med klientens arbejde eller andre professionelle aktiviteter

Vil du tale med os?

Ring eller skriv til os, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe.

10 + 14 =